காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக தொழில் உதவி

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக  5-9-2015 அன்று  ஒரு சகோதருக்கு தொழில் உதவியாக ரூ 20,000 வழங்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்