காரியாபட்டிகிளை பெண்கள் பயான்

விருதுநகர் காரியாபட்டிகிளை சார்பாக  14.09.2014 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.   அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………