கானத்தூர் கிளை தஃவா

காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-03-2013 அன்று தஃவா நடைபெற்றது. இதில் சகோதரிகள் வீடு வீடாக சென்று தஃவா செய்தார்கள்…….