காந்தல் கிளை – பெருநாள் தொழுகை

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக 24/09/2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது. உரை அப்பாஸ்