“காதலர் தினம் என்ற பெயரில் கற்பு கொள்ளையர் தினம்” மெகா போன் பிரச்சாரம் – கீழக்கரை தெற்கு