“காதலர் தினமா?? காமுகர்கள் தினமா?? ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சமயபுரம் நகர கிளை