காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மலில் பகுதியில் TNTJ புதிய கிளை துவக்கம்

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டத்தின் சர்பாக கடந்த 29.09.13 அன்று  பம்மலில்  என்ற பகுதியில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் புதிய கிளை துவங்கப்பட்டது. இதில் புதிய கிளை நிர்வாகிகள்  தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள்