காஞ்சிபுரம் கிளை – ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டிற்கான பேனர்கள்

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டிற்கான பேனர்கள் 5 போடப்பட்டது. 
அல்ஹம்துலில்லாஹ்…