கழுகுமலை- துளுக்கற்பட்டி பகுதியில் தஃவா – கயத்தார்

கடந்த 8 /2 /12 அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தார் கிளையில் கழுகுமலை- துளுக்கற்பட்டி பகுதியில் இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது.