கள்ளக்குறிச்சி கிளை – தாவா

விழுப்புரம் மேற்க்கு கள்ளக்குறிச்சி கிளை சார்பாக 20.9.2015 அன்று  மாற்றுமத சகோதரர் ராஜி என்பவரருக்கு முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் புத்தகம் வங்ககப்பட்டது.