களக்காடு கிளைக்கு ஹதீஸ் புத்தகங்கள்

அல்லாஹ்வின் கிருபையால் கடந்த 26. 02. 2011 களக்காடு கிளைக்காக நெல்லை மாவட்டத் தலைவரிடம் கடையநல்லூர் கிளை சார்பாக புகாரி உள்ளிட்ட புத்தகம் மற்றும் நூல்கள் வழங்கப்பட்டது.