”கல்வியின் அவசியம்” – ஷபா அல் நாஷர் கிளை வாரந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஷபா அல் நாஷர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-05-2013 அன்று வாரந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காதர் ஒலி அவர்கள் ”கல்வியின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……