கல்வியின் அவசியம் – வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம்  வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பஷீர் அவர்கள் “கல்வியின் அவசியம்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………………..