”கல்வியின் அவசியம்” – முர்காப் மர்கஸ் வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் முர்காப் மர்கஸ்யில் கடந்த 17-05-2013 அன்று  வாரந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷர்புதீன் அவர்கள் ”கல்வியின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……