”கல்வியின் அவசியம்” – அந்தலூஸ் கிளை வாரந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம்  அந்தலூஸ்  கிளை சார்பாக கடந்த 17-05-2013 அன்று வாரந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. ஜஃபருல்லாஹ் அவர்கள் ”கல்வியின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..