” கற்பு கொள்ளையர் தினம்” போஸ்டர் தஃவா – மதுரவாயல் கிளை