கரூர் மாவட்டம் – ஆர்பாட்டம்

கரூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-10-2015 அன்று உ.பி இல் நடந்த படுகொலையை கண்டிந்து ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது.