கரும்பலகை தாவா – SVகரை கிளை

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் SVகரை கிளை சார்பாக 
27/06/2015 அன்று கரும்பலகை தாவா செய்யப்பட்டது.