கரிம்ஷாபள்ளி கிளை மருத்துவமனை தஃவா

மதுரை மாவட்டம் கரிம்ஷாபள்ளி கிளையில் கடந்த 9-12-2011 , 23-12-2011 அன்று மருத்துவமனை தஃவா நடைபெற்றது.