கம்பம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

தேனி மாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.ஜாகிர் ஹுசைன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…..