கத்தர் TNTJ ஏற்பாடு செய்த நபி வழி உம்ரா பயணம்!

qatar_umra1அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையால் ,கத்தர் இந்திய மையத்தின் மார்க்க பேச்சாளார் சகோதரர் முஹம்மது அலீ அவர்கள் வழிக்காட்டுதலுடன் ஐம்பது பேர் கொண்ட உம்ரா பயணக்குழு கத்தாரிலிருந்து சென்றது.

உம்ரா சென்ற குழுவினர் இஹ்ரம் உடையுடன் இருப்பதைக் காணலாம் . நபி வழிப்படி உம்ராவில் செய்ய வேண்டிய எல்லா கிரியைகளையும் சிறப்பாக செய்து முடித்தனர். அல் ஹம்து லில்லாஹ்!