கத்தர் மண்டல கிளைகளின் வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 10-5-2013

அல்லாஹுவின் பேரருளால்,தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 10-05-2013 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

1. வக்ரா-1 பகுதியில்- இஸ்சத்தின் ரிள்வான் ஸலபி  அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
2 . வக்ரா-2 பகுதியில் – சகோதரர். ஃ பக்ருதீன் அலி     அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
2 . நஜ்மா பகுதியில்-சகோதரர் சகோதரர். காதர் மீரான் ,   அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
3 .அல் அத்தியா பகுதியில் – மவ்லவி,அப்துஸ்சமத் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
4 .முஐதர் பகுதியில் – சகோதரர். முஹம்மத் யூசுப்   அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
5. லக்தா பகுதியில்  சகோதரர் . அப்துர் ரஹ்மான்அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
6 . அல் ஃஹீஸா பகுதியில் –மவ்லவி மனாஸ் பயானி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
7.சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்- சகோதரர் தாஜுதீன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
8.ம’அமூரா பகுதியில் – சகோதரர் .ஹயாத் பாஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில் சகோதரர் மவ்லவி முஹம்மது அலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
10. கரத்திய்யாத் பகுதியில் –சகோதரர் சபீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
11.கரஃப்ஃபா பகுதியில் -சகோதரர் ,அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
12 அல்சத்    பகுதியில்  மவ்லவி ,அன்ஸார் மஜிதி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்

இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய- இலங்கையைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ் !