கத்தர் மண்டல கிளைகளின் வாராந்திர பயான் 6.4.2012

அல்லாஹுவின் பேரருளால், தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 06-04-2012 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் !

1. வக்ரா பகுதியில் – மௌலவி,லாயிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
2 . நஜ்மா பகுதியில்- மௌலவி,முஹம்மத் அலீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
3 .அல் அத்தியா பகுதியில் – மௌலவி, அப்துஸ்ஸமத் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்..
4 . முஐதர் பகுதியில் – சகோதரர். தஸ்தகீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
5. கரத்திய்யாத் பகுதியில் – மௌலவி,முஹம்மத் தமீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
6. லக்தா பகுதியில் – மௌலவி,ரிழ்வான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
7. கராஃபா பகுதியில்- மௌலவி,ரிழ்வான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
8. மதினா கலிபா பகுதியில்- சகோதரர்.அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில் – சகோதரர். முஹம்மத் யூசுஃப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
10 . அல் ஃஹீஸா பகுதியில் – மௌலவி, அன்ஸார் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
11.சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்- டாக்டர்.அஹ்மத் இப்ராஹீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
12.கர்வா கேம்பில்- மௌலவி, அப்துஸ்ஸமத் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
13.டொயோட்டா கேம்பில் – மௌலவி,ரிழ்வான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய- இலங்கையைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர்.