கத்தர் மண்டலம்  கர்த்தியாத் கிளை பயான்

கத்தர் மண்டலம்  கர்த்தியாத் கிளையில் கடந்த 04-09-2013 அன்று ஜும்மா தொழுகைக்கு பின் சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது. தில் சகோ.ஹயாத் பாஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………..