கத்தர் மண்டலம் அல் சத் கிளை பயான்

கத்தர் மண்டலம் அல் சத் கிளையில் கடந்த 04-09-2013 அன்று ஜும்மா தொழுகைக்கு பின்  சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. டாக்டர் இப்றாஹீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………..