கத்தரில் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – பத்திரிக்கை செய்தி!

அல்லாஹுவின் அருளால், கத்தர் மண்டலத்தில் கடந்த 25-8-2011 அன்று “இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்” நிகழ்ச்சி 25-08-2011இரவு 9 மணி முதல் 11 மணி வரை “கத்தாரா கல்சுரல் வில்லேஜ்” கட்டிட எண் 15 ல் உள்ள கேட்போர் கூடத்தில் மண்டலப் பொருளாளர் சகோ. பீர்முஹம்மத் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

தாயகத்தில் இருந்து வருகை புரிந்துள்ள மவ்லவி. முஹம்மத் தாஹா (பேராசிரியர், தவ்ஹீத் இஸ்லாமிய கல்லூரி, சேலம்) அவர்கள் சகோதர-சகோதரிகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்கள்.

மண்டலத் துணைத்தலைவர் சகோ.ஜியாவுத்தீன் அவர்கள் நன்றியுரை நிகழ்த்தினார்கள்.

இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய-இலங்கையைச் சார்ந்த ஏராளமான சகோதர-சகோதரிகள் கலந்து கொண்டார்கள்.

இந்த செய்தி கத்தர் ற்றைபுன் பத்திரிக்கையில் வெளியானது.