கண் மருத்துவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – அறந்தாங்கி

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளையில் கடந்த 23 .02 .12 அன்று தனியார் கண் மருத்துவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.