கண்ணன்  என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – திருச்சி மாவட்டம்

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03-10-2013 அன்று பிற சமய  சகோதரர் கண்ணன்  என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…..