கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் – கோவை வடக்கு தெற்கு மாவட்டம்

கோவை வடக்கு தெற்கு மாவட்டங்கள் இணைந்து 09/10/2015 அன்று கோவை தெற்கு தாலுகா அருகில் “காவி பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக “கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.