கடையநல்லூர்  ரஹ்மானியாபுரம்  கிளை

நெல்லை  மாவட்டம்  கடையநல்லூர்  ரஹ்மானியாபுரம்  கிளை  சார்பாக கடந்த  21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் ப்ரோஜெக்ட்டர் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.……………………………………