கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளையில் கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் ப்ரோஜெக்ட்டர் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.……………………………………