கச்சாரபளையம் கிளை தஃவா

விழுப்புரம் மாவட்டம் மேற்கு கச்சாரபளையம் கிளை சார்பாக கடந்த  21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது…………………….