கஃபதுல்லாவின் உட்புறம் எடுக்கப்பட்ட விடியோ

யுடூபில் வெளியான கஃபதுல்லாவின் உட்புறம் எடுக்கப்பட்ட விடியோ:

kaaba

Click Here To View

குறிப்பு: இந்த விடியோ தொடர்பாக ஏதும் விமர்சனங்கள் இருப்பின் இணையதளத்திற்கு தெரியப்படுத்தவும்!