ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!

ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!p7030031ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!

ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!p7030028

ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!ஓரினச்சேர்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!p7030031இந்தியக் கலாச்சாரத்தை சீரழிக்கும் விதமாக அலிகளும், ஓரின சேர்க்கையாளர்களும் சேர்ந்து சென்னையில் 28.06.2009 அன்று மெரினா கடற்கரையில் பேரணி நடத்தினார்கள்.

இந்த போக்கை கண்டித்தும் இதற்கு ஆதரவு அளிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்தும் சென்னையில் கலக்டர் அலுவசம் முன்பு (3-7-2009) இன்று மாலை 4.30 மணிக்கு மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் TNTJ சார்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.