ஓசூர் கிளை குர்பானி 2013

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளை   சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………….