“ஒழுக்கம்” – கயத்தாறு கிளை பயான்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறு கிளை சார்பாக கடந்த 10-05-2013 அன்று குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது.இதில் சகோக்.சாகுல் அவர்கள் “ஒழுக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..