ஒற்றுமை – ஒத்தகடை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மதுரை மாவட்டம் ஒத்தகடை கிளையில் கடந்த 6-2-2012 அன்று ஒற்றுமை என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.