ஒத்தகடை கிளை தஃவா

மதுரை மாவட்டம் ஒத்தகடை கிளையில் கடந்த 5-2-2012 அன்று வீடு வீடாக சென்று ஏகத்துவ பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.