ஒட்டன் சத்திரம் கிளை தஃவா

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன் சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-05-2014 அன்று தஃவா பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………………..