ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் ஆயிரம் உதவி – ஆம்பூர்

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 27-2-2012 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.