ஏழை சிறுவனின் சிக்சைக்கு ரூபாய் 2604.50 உதவி – ராமநாதபுரம்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17-2-2012 அன்று ஏழை சிறுவனின் சிறுநீரக சிகிச்சைக்கு ரூபாய் 2604.50 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது.