ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4200/- மருத்துவ உதவி – தாம்பரம் கிளை

1Aகாஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் தாம்பரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 26-04-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  4200/- வழங்கப்பப்ட்டது……