ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளையில் கடந்த  18-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது…………………….