ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………..