ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் – வடலூர் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதர உதவியாக தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது …………