ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் – ஜெகதாப்பட்டினம் கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 23.09.2013 அன்று ஏழைச் சகோதரிக்கு வாழ்வதார உதவியாக ரூபாய் 4000. மதிப்புள்ள தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது.