ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் – ஜெகதாபட்டினம் கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய்  4000 மதிப்பிலான தையல் இயந்திரம்  வழங்கப்பட்டது……….