ஏழை சகோதரிக்கு கிரைண்டர் – நிரவி கிளை

காரைக்கால் மாவட்டம்  நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 23-04-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக கிரைண்டர் வழங்கப்பட்டது…………………….