ஏழை சகோதரிக்கு கிரைண்டர் – அதிரை கிளை

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் அதிரை கிளை சார்பாக கடந்த 05-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக கிரைண்டர் அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………..