ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய். 8,600 மருத்துவ உதவி – ஷார்ஜா கிளை

ஷார்ஜா மண்டலம் சார்பாக கடந்த 15-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய். 8,600 அவரது சகோதரரிடம் வழங்கப்பட்டது………..